Onze naam d 'Oute Poppe

d'Oute Poppe is Zeeuws dialect voor houten pop.

Op de dijk langs de Oosterschelde, tussen Pikgat en Prommelsluis,  lopen een groot deel van het jaar schapen. Dat was in de 18e eeuw anders. Toen stonden er op de zeedijk niet alleen wachthuisjes van Franse of Oostenrijkse militairen, maar ook levensgrote houten soldaten. De houten poppen symboliseerden de angst van het leger voor een Engelse invasie. Omdat de wachttijd van de soldaten eindeloos lang en saai was, maakten ze houten poppen die, als een soort vogelverschrikkers voor de Engelsen, hun taak overnamen. 

Rengerskerke is een dorp wat in de Oosterschelde verdwenen is. Daar zou een school gestaan hebben met de naam d'Oute Poppe.

Later werd onderaan de dijk, langs de straatpad zoals Opa Bart de weg altijd noemde, een boerderij gebouwd met de naam d'Oute Poppe. Na de watersnoodramp van 1953 ging de boerderij verloren doordat deze vol zand spoelde. Een gedeelte van de fundering is nog steeds te zien. Janleen vond er als 10-jarige een nijptang, waarschijnlijk ooit door zijn Opa gebruikt. 

Aan de Verseputsweg werd na de ramp en de herverkaveling een nieuwe boerderij gebouwd. Janleen is daar geboren en vanaf 1991 woont hij daar met Marion en hun 3 kinderen. Behalve het akkerbouwbedrijf is er de minicamping waar al vanaf 1978 gasten genieten van rust, ruimte, uitzicht en gezelligheid.

Wie nu langs de dijk wandelt of fietst, ziet ze in gedachten al staan....houten poppen....

samenvatting uit een artikel in de PZC door Marijke Vael